2017-02-09

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Agata Roszewska Tel. 512-293-912; 604-170-135

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Chruszczewski Ryszard
Jamrozik Alina
Nowak Małgorzata
Pyk Danuta
Szarawara Agnieszka
Zawada Anna
Zawadzka Elżbieta

Żesławska Justyna
Cioroch Elżbieta - położna
Kwiecień Ewa - położna

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Kielcach informuje o możliwości zorganizowania spotkań ( szkoleń) w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz zasad etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.

Zainteresowanych tematyką proszę o zgłaszanie potrzeb do Biura ORzOZ w Kielcach Tel.413002662, 413156187

10.01.2017 – dyżur pełni Elżbieta Zawadzka

18 .01.2017 – dyżur pełni Zawada Anna

08.02.2017 – dyżur pełni Małgorzata Nowak

21.02.2017 – dyżur pełni Ryszard Chruszczewski

14.03.2017 – dyżur pełni Elżbieta Zawadzka

22.03.2017 – dyżur pełni Agata  Roszewska

12.04.2017 – dyżur pełni Małgorzata Nowak

25.04.2017 – dyżur pełni Agata Roszewska

17.05.2017 – dyżur pełni Danuta Pyk

30.05.2017 – dyżur pełni Agata Roszewska

14.06.2017 – dyżur pełni Elżbieta Zawadzka

27.06.2017 – dyżur pełni Agata Roszewska

12.07.2017 – dyżur pełni Agnieszka Szarawara

25.07.2017 – dyżur pełni Justyna Żesławska

09.08.2017 – dyżur pełni Elżbieta Cioroch

29.08.2017 – dyżur pełni Ryszard Chruszczewski

05.08.2017 – dyżur pełni Alina Jamrozik

20.09.2017 – dyżur pełni Danuta Pyk

11.10.2017 – dyżur pełni Elżbieta Cioroch

24.10.2017 – dyżur pełni Agata Roszewska

08.11.2017 – dyżur pełni Anna Zawada

22.11.2017 – dyżur pełni Justyna Żesławska

19.12.2017 – dyżur pełni Agnieszka Szarawara

28.12.2017 - dyżur pełni Alina Jamrozik