2017-01-05

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Kielcach VII kadencji

 


 

Ewa Mikołajczyk – Przewodnicząca
Ewa Wojcieszek – Wiceprzewodnicząca
Izabela Oszmiana – Skarbnik
Jacek Gawłowski – Sekretarz

Członkowie :
Chudera Barbara
Głuszek Edyta
Hamerlak Piotr
Kowalczyk-Sroka Bogumiła
Kucharek Beata
Ławińska Leokadia
Łoś-Wróbel Anna
Maciąg Dorota
Maciejska Jadwiga
Majchrzyk Ewa
Makuch Jadwiga
Nowak Ewa
Obara Ewa
Oszmiana Izabela-położna
Otwinowska Zofia – położna
Pająk Mariusz
Pyk Marzena
Rzeszowiak Krystyna
Sado Hanna
Skrzypek Jolanta
Skuza Elżbieta
Stańczyk Jolanta
Stępień Beata

Surowiec Małgorzata
Tarnopolska Małgorzata
Tekiela Dorota
Uba Beata

 

 

Terminy posiedzeń 2018r.:
20 luty, 24 kwiecień, 26 czerwiec, 28 sierpień,
23 październik, 11 grudzień

Załączniki

  uchwały Rady 12 2015 539,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 02 2016 288,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 04 2016 279,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 06 2016 197,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 08 2016 189,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 10 2016 499,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 12 2016 288,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 02 2017 507,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 04 2017 205,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 06 2017 278,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 08-2017 480,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 10-2017 271,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 12 2017 440,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Priorytety kształcenia 2018 694,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Rady 02 2018 126,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się