2017-02-09

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Agata Roszewska Tel. 512-293-912; 604-170-135

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Chruszczewski Ryszard
Jamrozik Alina
Nowak Małgorzata
Pyk Danuta
Szarawara Agnieszka
Zawada Anna
Zawadzka Elżbieta

Żesławska Justyna
Cioroch Elżbieta - położna
Kwiecień Ewa - położna

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Kielcach informuje o możliwości zorganizowania spotkań ( szkoleń) w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz zasad etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.

Zainteresowanych tematyką proszę o zgłaszanie potrzeb do Biura ORzOZ w Kielcach Tel.413002662, 413156187

Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w roku 2018  -

17.01.2018 – dyżur pełni Justyna Żesławska
31 .01.2018
– dyżur pełni Agata Roszewska
07.02.2018
– dyżur pełni Justyna Żesławska
20.02.2018
– dyżur pełni Agata Roszewska
07.03.2018
– dyżur pełni Alina Jamrozik
14.03.2018 – Mecenas  M. Kabziński
21.03.2018
– dyżur pełni Ryszard Chruszczewski
11.04.2018
– dyżur pełni Małgorzata Nowak
24 kwiecień –dyżur pełni Agnieszka Szarawara
09.05.2018
– dyżur pełni Anna Zawada
23.05.2018 – dyżur pełni Małgorzata Nowak
06.06.2018
– dyżur pełni Danuta Pyk
26. 06. 2018
–dyżur pełni Małgorzata Nowak
18.07.2018 – dyżur pełni Agnieszka Szarawara
31.07.2018 – dyżur pełni Alina Jamrozik
08.08.2018
– dyżur pełni  Agata Roszewska
28.08.2018 – dyżur pełni  Elżbieta Cioroch
05.09.2018
– dyżur pełni  Danuta Pyk
19.09.2018
– dyżur pełni Elżbieta Zawadzka
10.10.2018 – dyżur pełni Anna Zawada
23.10.2018 – dyżur pełni Ryszard Chruszczewski
14.11.2018
– dyżur pełni Justyna Żesławska
28.11.2018 – dyżur pełni Elżbieta Zawadzka
11.12.2018 – dyżur pełni Ryszard Chruszczewski
19.12.2018
– dyżur pełni  Elżbieta Cioroch

Dyżury podkreślone  - w tych dniach w siedzibie Izby dyżur razem z Rzecznikiem pełni Mecenas M. Kabziński