2017-02-09

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Agata Roszewska Tel. 512-293-912; 604-170-135

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Chruszczewski Ryszard
Jamrozik Alina
Nowak Małgorzata
Pyk Danuta
Szarawara Agnieszka
Zawada Anna
Zawadzka Elżbieta

Żesławska Justyna
Cioroch Elżbieta - położna
Kwiecień Ewa - położna

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Kielcach informuje o możliwości zorganizowania spotkań ( szkoleń) w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz zasad etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.

Zainteresowanych tematyką proszę o zgłaszanie potrzeb do Biura ORzOZ w Kielcach Tel.413002662, 413156187

Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w roku 2018  -

17.01.2018 – dyżur pełni Justyna Żesławska
31 .01.2018
– dyżur pełni Agata Roszewska
07.02.2018
– dyżur pełni Justyna Żesławska
20.02.2018
– dyżur pełni Agata Roszewska
07.03.2018
– dyżur pełni Alina Jamrozik
14.03.2018 – Mecenas  M. Kabziński
21.03.2018
– dyżur pełni Ryszard Chruszczewski
11.04.2018
– dyżur pełni Małgorzata Nowak
24 kwiecień –dyżur pełni Agnieszka Szarawara
09.05.2018
– dyżur pełni Anna Zawada
23.05.2018 – dyżur pełni Małgorzata Nowak
06.06.2018
– dyżur pełni Danuta Pyk
26. 06. 2018
–dyżur pełni Małgorzata Nowak
18.07.2018 – dyżur pełni Agnieszka Szarawara
31.07.2018 – dyżur pełni Alina Jamrozik
08.08.2018
– dyżur pełni  Agata Roszewska
28.08.2018 – dyżur pełni  Elżbieta Cioroch
05.09.2018
– dyżur pełni  Danuta Pyk
19.09.2018
– dyżur pełni Elżbieta Zawadzka
10.10.2018 – dyżur pełni Anna Zawada
23.10.2018 – dyżur pełni Ryszard Chruszczewski
14.11.2018
– dyżur pełni Justyna Żesławska
28.11.2018 – dyżur pełni Elżbieta Zawadzka
11.12.2018 – dyżur pełni Ryszard Chruszczewski
19.12.2018
– dyżur pełni  Elżbieta Cioroch

Dyżury podkreślone  - w tych dniach w siedzibie Izby dyżur razem z Rzecznikiem pełni Mecenas M. Kabziński

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się