2017-02-09

Okręgowy Sąd

Okręgowy Sądu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach VII kadencji
Anna Glibowska - Przewodnicząca

Banaś Małgorzata
Bielecka Anna
Cwalina-Rzadkowska
Kamionka Monika
Komarewicz Małgorzata
Pruś Ewa
Puk Beata
Toporek Wanda
Wiąk Marzena

 

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

ul. Nowy Świat 32a

tel. 41 3002662

e-mail sad@sipip.kielce.pl

Okręgowy Sąd rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika pielęgniarek i położnych tj. za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki i położne podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie, na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność prawną, karną, cywilną, dyscyplinarną i administracyjną.