2017-01-23

Prezydium Okregowej Rady PiP

Terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady PiP w 2018 r. :

17 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 11 kwiecień, 9 maj, 6 czerwiec, 18 lipiec, 8 sierpień, 19 wrzesień, 10 październik, 14 listopad, 19 grudzień.

Załączniki

  uchwały Prezydium ...styczeń 2016 195,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...PiP luty 2016 768,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...P marzec 2016 278,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...wiecień 2016 283,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...czerwiec 2016 282,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...P lipiec 2016 269,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...ierpień 2016 192,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...rzesień 2016 515,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium ...dziernik 2016 200,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 01-2017 534,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 02-2017 545,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 03-2017 293,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 04-2017 278,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 05-2017 283,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 08-2017 283,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 09-2017 356,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 10-2017 284,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 11-2017 158,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 12 2017 143,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 01 2018 127,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 02 2018 137,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 03 2018 130,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwały Prezydium 04 2018 473,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się